Medlemsavgift och beställning av skolkatalog 2021-2022

 

Hej alla föräldrar till barn i Övernäs Skola!

Snart påbörjas arbetet med årets skolkatalog, som är en mycket populär del av skolans verksamhet och kultur. Alla medlemmar i Hem och Skola-föreningen har möjlighet att köpa skolkatalogen, och när ni betalar medlemsavgiften stödjer ni även förenings arbete för era barns bästa. Genom flera medlemmar har vi möjlighet att åstadkomma mer, eftersom antalet medlemmar påverkar också storleken på grundbidraget som Mariehamns stad betalar till föreningen - ju flera medlemmar i föreningen desto större bidrag.

Endast vårdnadshavare till elever i skolan kan bli medlemmar i föreningen. Elever, släkt och vänner kan bli stödmedlemmar.

Priser på medlemskap/katalog finns nedan:Skolkatalog inkl. två medlemskap (ordinarie medlem + en stödmedlem)                     15€
Extra skolkatalog                                                                                                            5 €
Extra medlemskap för ordinarie medlem (ingen skolkatalog)                                        5 €
Extra medlemskap för stödmedlem (ingen skolkatalog)                                                5 €

Vänligen fyll i formuläret som finns i länken nedan.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-nhi6mZw_pIZcHlLW-RWZF9xmbaNehFvnX3_81CjL5dTQOQ/viewform

Din anmälan blir komplett när korrekt belopp betalats till FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA VID ÖVERNÄS SKOLA: FI1466010002304525 samt att formuläret är ifyllt!