Om Hem och Skola:

Vi vill främja samarbetet mellan hem och skola. Vi arbetar med frågor som skolmiljön, skolvägen, skolmaten, klubbverksamhet, föräldraföreläsningar med mera.

Presentation av  Övernäs hem och skola

 

Styrelsens medlemmar 2020 - 2021

Petra Svahnström, ordförande

Leeles Nurk, vice ordförande

Eleonore Hedman, sekreterare 

Edvard Johansson, kassör 

Sanna Könönen-Wahlstedt, informationsansvarig, huvudklassombud 

Aino Waller, ledamot

Fredrika Kvist-Snellman, ledamot

Peter Ekqvist, lärarrepresentant för lågstadiet 

Niklas Möller, lärarrepresentant för högstadiet 

 

Annika Sjölund, ersättare

Lotta Berner-Sjölund, ersättare 

Linda Franklin, ersättare

Robbe Sagulin, ersättare

Maria Carlsson, ersättande lärarrepresentant 

Jesper Nyvall, ersättande lärarrepresentant