Om Hem och Skola:

Vi vill främja samarbetet mellan hem och skola. Vi arbetar med frågor som skolmiljön, skolvägen, skolmaten, klubbverksamhet, föräldraföreläsningar med mera.

Presentation av  Övernäs hem och skola

 

Styrelsens medlemmar 2023 - 2024

Styrelsens kontaktuppgifter overnashos@gmail.com

Jacob Mangwana Haagendal (Ordförande & Medelmsregisteransvarig)
jacob@haagendal.eu

Mathias Eklund (Viceordförande)
Mateklun@hotmail.com

Anna Südhoff (Kassör)
Anna.sudhoff@gmail.com

Bita Khani (Informationsansvarig)
bita.khani@edu.novia.fi

Martina Eriksson (Informationsansvarig)
Martina.e.eriksson@gmail.com

Lo Westerlund (Sekreterare)
lo.liriowesterlund@gmail.com

Anna Eklund
Anna@eklund.ax

Mikaela Weckman
micaela_w@hotmail.com

Thomas Saurén
thomas.sauren@ostersjofonden.org

Malin Donner
malin.donner@edu.mariehamn.ax

Johanna Pettersson
johanna.pettersson@edu.mariehamn.ax