Om Hem och Skola:

Vi vill främja samarbetet mellan hem och skola. Vi arbetar med frågor som skolmiljön, skolvägen, skolmaten, klubbverksamhet, föräldraföreläsningar med mera.

Presentation av  Övernäs hem och skola

 

Styrelsens medlemmar 2021 - 2022

Edvard Johansson, ordförande 

Eleonore Hedman, sekreterare 

Micke Larsson, kassör 

Jacob Haagendal, medlemsregisteransvarig

Aino Waller, informationsansvarig, huvudklassombud 

Gina Kalman, ledamot

Mattias Björk, ledamot

Johanna Lundberg, ledamot

Maria Carlsson, lärarrepresentant för lågstadiet 

Jesper Nyvall, lärarrepresentant för högstadiet 

 

Thushara Sujith, ersättare

Petra Svahnström, ersättare 

Hanna Ekstrand, ersättande lärarrepresentant

Inga-Lill Pettersson, ersättande lärarrepresentant